De inhoud van deze website staat onder redactie van Bob van de Loo en Nathalie van der Velde. Treft u informatie of beeldmateriaal op onze website aan die – in uw ogen – onjuist is of waarvan de rechten – volgens u – niet bij Amsterdam UMC ligt, neemt u dan terstond met ons contact via het mailadres websitesupport@amsterdamumc.nl op. Geeft u vooral ook de pagina in de vorm van een url mee.

Deze website is ontwikkeld door Van Ons – Web en App Development
Weteringschans 106
1017 XS Amsterdam
Tel.: 020 331 8177

De website is ontwikkeld in opdracht van drs. Michael Tromp-Tahir van de dienst Communicatie van Amsterdam UMC, locatie C0-229, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.