Met de CAREFREE-ADFICE_IT en SNOWDROP projecten werken we aan de ontwikkeling van beslissingsondersteuningssystemen voor het afbouwen van valrisicoverhogende medicatie. CAREFREE-ADFICE_IT is gericht op de tweede- en derdelijnszorg en SNOWDROP is gericht op de huisartsenzorg. Het doel van deze projecten is om de gedeelde besluitvorming rondom medicatie te verbeteren en om vallen te voorkomen.

Tweede- en derdelijnszorg: CAREFREE-ADFICE_IT
Binnen de CAREFREE-ADFICE_IT studies wordt een beslissingsondersteuningssysteem ontwikkeld voor de valpoliklinieken in de tweede- en derde lijn. Het beslissingsondersteuningssysteem genereert medicatie-gerelateerd behandeladvies op basis van de ingevoerde patiëntendata in medisch dossiers. Dit advies is gebaseerd op de meest recente nationale en internationale richtlijnen en op predictiemodellen. Het beslissingsondersteuningssysteem is ontworpen om de patiënt en arts te ondersteunen in gedeelde besluitvorming over de afbouw van valrisicoverhogende medicatie. De behandeladviezen die de arts tijdens het consult heeft gegeven komen automatisch in het patiëntendossier te staan. De patiënt krijgt het behandeladvies op een begrijpelijke en toegankelijke manier te zien via een patiëntenportaal.

Huisartsenzorg: SNOWDROP
Binnen het SNOWDROP ontwikkelen we een beslissingsondersteuningssysteem voor huisartsen. Het systeem voorspelt het individuele risico op vallen voor de oudere patiënt op basis van predictiemodellen. Wanneer een patiënt volgens het systeem een hoog risico op vallen heeft, kan de huisarts de patiënt oproepen voor een consult waarin een medicatie beoordeling gedaan zal worden en het valrisico verder in kaart zal worden gebracht. De patiënt krijgt via een patiëntenportaal informatie aangeboden over het valrisico en medicatie-gerelateerde behandelopties. De patiënt kan deze informatie gebruiken om zich voor te bereiden op het consult. Tijdens het consult biedt het beslissingsondersteuningssysteem ondersteuning aan de huisarts en de patiënt voor gezamenlijke besluitvorming over het aanpassen van valrisico verhogende medicatie. De patiënt kan de beslissingen en adviezen die tijdens het consult besproken zijn terugzien in het patiëntenportaal.