Vallen onder ouderen is een groeiend volksgezondheidsprobleem. Gebruik van bepaalde medicatie is een van de belangrijkste risicofactor voor vallen. Het afbouwen van deze valrisicoverhogende medicatie is een essentieel en effectief component van een multifactorieel valrisico beoordeling. Uit de praktijk blijkt echter dat het voor artsen moeilijk is om deze medicatie bij patiënten af te bouwen.

Professor N. van der Velde (geriatrie) leidt een onderzoekslijn gericht op het optimaliseren van herkenning en behandeling valrisicofactoren door middel van een geïndividualiseerde aanpak. Het onderzoeksteam bestaat uit een interdisciplinair consortium met onder andere professor A. Abu Hanna (klinische informatiekunde), professor J. van Weert (communicatiewetenschappen), Dr. N. van Schoor (epidemiologie en datawetenschappen), professor H. van Weert (huisartsgeneeskunde), professor R. Mathôt (farmacologie), professor B. Stricker (farmaco-epidemiologie), Dr. M. Schut (klinische informatiekunde), Dr. M. Heymans (epidemiologie en datawetenschappen), Dr. S. Medlock (klinische informatiekunde), Dr. A. Linn (communicatiewetenschappen), Dr. G.J. de Bruijn (communicatiewetenschappen), en Dr. F. Rivadeneira (statistiek en epidemiologie).

In de onderzoeksprojecten ADFICE_IT en SNOWDROP ontwikkelen we klinisch beslissingsondersteuningssystemen voor het afbouwen van valrisicoverhogende medicatie. De projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met European Geriatric Medicine Society (EuGMS) Task and Finish Group on Fall-Risk-Increasing Drugs.

De verschillende onderzoeksprojecten worden gefinancierd het Amsterdams Universiteitsfonds, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (zonMw), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en het Amsterdam Public Health Research programme on Aging & Later Life (A&LL).

Bekijk hier onze onderzoeksprojecten:

Cardiovascular Abnormalities and mEdication-related Fall Risk (CAREFREE)

Gepersonaliseerde Medicatieaanpassing bij Oudere Vallers: CAREFREE study

Alerting on adverse Drug reactions: Falls prevention Improvement through developing a Computerized clinical support system: Effectiveness of Individualized medicaTion withdrawal (ADFICE_IT)

Binnen het ADFICE_IT project implementeren we een klinisch beslissingsondersteuningssysteem met als doel om gedeelde besluitvorming tussen artsen en patiënten met betrekking tot medicatie te bevorderen en om vallen te voorkomen
Snowdrop

Project Snowdrop

Binnen het SNOWDROP project ontwikkelen en evalueren we een klinisch beslissingsondersteuningssysteem waarin met predictiemodellen een persoonlijk valrisico voorspeld wordt om zo gedeelde besluitvorming tussen huisartsen en oudere patiënten wat betreft medicatie te verbeteren.
ZonNW logo
NWO logo