In het kader van de ADFICE_IT studie zijn zes Europese cohort studies onder ouderen geharmoniseerd. Het resultaat is een enkele grote dataset (n = 23880) met data over:
– vallen;
– risicofactoren en voorspellers van vallen, waaronder medicatiegebruik;
– (genetische) biomarkers;
– chronische aandoeningen;
– emotioneel, cognitief en fysiek functioneren;
– leefstijlfactoren; en
– socio-demografische kenmerken.
Voor meer informatie over de variabelen verwijzen we naar het codeboek:

Codebook harmonized cohort datasetvnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet – 19 KB

De geharmoniseerde cohorten zijn de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), de B-vitamins for the PRevention Of Osteoporotic Fractures (B-PROOF), de Activity and Function in the Elderly in Ulm study (ActiFE Ulm), de Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA), en het Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek (of Rotterdam Study). De harmonisatie van de cohorten is gedocumenteerd in een harmonisatiegids:

ADFICE_IT harmonized cohort data November 2020pdf – 2 MB

De dataset bevat cross-sectionele data voor alle zes cohorten en prospectieve data over vallen voor drie van de zes cohorten (LASA, B-Proof, en ActiFE Ulm). In de laatstgenoemde drie cohorten waren valincidenten prospectief gemeten gedurende een periode van 1 tot 3 jaar door middel van een valkalender.

Data van de ADFICE_IT geharmoniseerde cohort dataset is beschikbaar voor andere onderzoekers onder de voorwaarde dat een analyseplan wordt opgesteld. Voor een template van het analyseplan en verdere informatie over de dataset kunt u contact op nemen met onze datamanager Bob van de Loo, via r.vandeloo@amsterdamumc.nl.