Cardiovascular Abnormalities and mEdication-related Fall Risk (CAREFREE)

Doel van het project
Gepersonaliseerde Medicatieaanpassing bij Oudere Vallers: CAREFREE study

Beschrijving van het project
Het verminderen van het gebruik van valrisico verhogende medicatie (zoals psychofarmaca en antihypertensiva) zijn bewezen effectieve maatregelen om valongevallen te voorkomen. Helaas is het lastig om te voorspellen bij wie het valrisico daadwerkelijk relevant verhoogd is door medicijngebruik. Op dit moment ontbreekt de kennis nog om een goede inschatting te kunnen maken van het valrisico door medicatiegebruik bij een individuele patiënt. Dit heeft tot gevolg dat bij patiënten en artsen regelmatig weerstand is om een medicatieaanpassing uit te voeren, vooral wanneer sprake is van medicatie voor hart- en vaatziekten

CAREFREE bestaat uit twee projecten:
1. Het begrijpen, verklaren en voorspellen van een val onder mensen die medicatie voor hart- en vaatziekten gebruiken door het in kaart brengen van biomarkers en risicofactoren en het ontwikkelen van verkennende- en predictiemodellen; en
2. Het vaststellen van de randvoorwaarden voor, en het ontwikkelen van, een beslissingsondersteunend systeem. Dit systeem zal naar verwachting de gedeelde besluitvorming tussen arts en patiënt met betrekking tot medicatie bevorderen. De randvoorwaarden zijn vastgesteld door een Delphi studie, een systematische review, een Europese vragenlijst onder gebruikers en verschillende focusgroepen met gebruikers. Het prototype zal verder getest en aangepast worden aan de hand van usability studies en een pilot studie onder de doelgroepen in twee ziekenhuizen.

Doelstellingen
Het CAREFREE project heeft de volgende doelstellingen:
1. Het identificeren van nieuwe risicofactoren voor vallen gerelateerd aan medicatie voor hart- en vaatziekten;
2. Het ontwikkelen van een exploratief model voor valrisico gerelateerd aan medicatie voor hart- en vaatziekten;
3. Het ontwikkelen en valideren van een gepersonaliseerd predictiemodel voor valrisico gerelateerd aan medicatie voor hart- en vaatziekten; en
4. Het ontwikkelen van een prototype van een beslissingsondersteuningssysteem voor medicatie-adviezen ter voorkoming van valincidenten bij ouderen in twee valklinieken

Betrokken onderzoekers

Kimberley J. Ploegmakers

Text

Anouschka Pronk

Text

Dr. Lotta J. Seppälä

Text

Kate Trajanoska

Text

Dr. Annemiek Linn

Text

Dr. Stephanie Medlock

Text

Dr. Fernando Rivadeneira

Text

Dr. Natasja van Schoor

Text

Dr. Martijn C. Schut

Text

Prof. dr. Ameen Abu Hanna

Text

Prof. dr. Bruno Stricker

Text

Prof. dr. Julia van Weert

Text

Prof. dr. Nathalie van der Velde

Text

Publicaties:
de Vries, M., Seppala, L. J., Daams, J. G., van de Glind, E. M. M., Masud, T., van der Velde, N., . . . van der Velde, N. (2018). Fall-Risk-Increasing Drugs: A Systematic Review and Meta-Analysis: I. Cardiovascular Drugs. Journal of the American Medical Directors Association, 19(4), 371.e371-371.e379. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jamda.2017.12.013. doi:10.1016/j.jamda.2017.12.013

Ploegmakers, K. J., & van der Velde, N. (2019). Vallen als bijwerking van medicatiegebruik. Nurse Academy O&T. Retrieved from https://www.nurseacademyot.nl/leermodules/leermodules_artikel/t/vallen_als_bijwerking_van_medicatiegebruik

Pronk, A. C., & van der Velde, N. (2019a). De relatie tussen antidepressiva en vallen. Pil. Retrieved from https://www.pil-nascholing.nl/artikelen/artikel/t/relatie-tussen-antidepressiva-en-vallen-0-5-stipco-punt

Pronk, A. C., & van der Velde, N. (2019b). De relatie tussen antidepressiva en vallen. Psyfar. Retrieved from https://www.psyfar.nl/tijdschrift/editie/artikel/t/de-relatie-tussen-antidepressiva-en-vallen

Seppala, L. J., van de Glind, E. M. M., Daams, J. G., Ploegmakers, K. J., de Vries, M., Wermelink, A. M. A. T., . . . van der Velde, N. (2018). Fall-Risk-Increasing Drugs: A Systematic Review and Meta-analysis: III. Others. Journal of the American Medical Directors Association, 19(4), 372.e371-372.e378. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1525861017307855. doi:https://doi.org/10.1016/j.jamda.2017.12.099

Seppala, L. J., van der Velde, N., Masud, T., Blain, H., Petrovic, M., van der Cammen, T. J., . . . the Eu, G. M. S. S. I. G. o. P. (2019). EuGMS Task and Finish group on Fall-Risk-Increasing Drugs (FRIDs): Position on Knowledge Dissemination, Management, and Future Research. Drugs & Aging, 36(4), 299-307. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s40266-018-0622-7. doi:10.1007/s40266-018-0622-7

Seppala, L. J., Wermelink, A. M. A. T., de Vries, M., Ploegmakers, K. J., van de Glind, E. M. M., Daams, J. G., . . . van der Velde, N. (2018). Fall-Risk-Increasing Drugs: A Systematic Review and Meta-Analysis: II. Psychotropics. Journal of the American Medical Directors Association, 19(4), 371.e311-371.e317. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jamda.2017.12.098. doi:10.1016/j.jamda.2017.12.098